Art & installations

 • Amrita Saraogi
 • Ayesha Kapadia
 • Bavlecha Arjunbhai Dharmabhai
 • Bhasha Chakrabarti
 • Debaroti Seth
 • Deval Maniar
 • Dithi Mukherjee
 • Gayatri Halder
 • Jayanti Dam
 • Jonathan Raoul Desmond Francis
 • Kadak Collective
 • Kaustav Sarkar
 • Namrata Kumar
 • Owanka Bhattacharjee
 • Paramveer Anmol Singh Jaswal
 • Paridhi Jain
 • Prarthana Modi
 • Priyanshi Jhaveri
 • Radhika Agarwala
 • Rajalakshmi Rajagopal
 • Reya Ahmed
 • Sachika
 • Sahaya Sharma
 • Sahrish Rahman
 • Sampa Banerjee
 • Sareena Khemka
 • Shubharanjan Paul
 • Siddhi Gupta
 • Surabhi Chowdhary
 • Swastik Pal
 • Tufan Pramanik